SAKARYA SU YALITIMI

Sakarya su yalıtımı / su izolasyonu hizmetlerinde işlevine uygun, yapısal ve yüzelsel su yalıtımı hizmetleri için YKC İzolasyon ile iletişime geçebilirsiniz.

Su Yalıtım Malzemeleri

Sakarya Su Yalıtımı

Yapıya zarar veren su ve nemin binaya girmesini önlemek için kullanılan özel su geçirimsiz malzemelere su yalıtım malzemeleri denir. Su yalıtım sistemleri; suyu bir bölümden diğerine geçirmeyen su yalıtım malzemeleri, suyun yapıdan uzaklaştırıldığı drenaj veya tahliye sistemleri ve suyun drenaj veya tahliye sistemine yönlendirildiği eğim betonu, drenaj levhaları vb. katmanlardan oluşur. Temel olarak; yalıtım katmanını aşamayan su, eğim betonu veya drenaj levhaları vasıtasıyla, dere, süzgeçlere vb. elemanlara yönlendirilir ve drenaj (tahliye) boruları vasıtası ile yapıdan uzaklaştırılarak işlem tamamlanır.

Su Yalıtım Malzemesi Çeşitleri

Su yalıtım malzemeleri kendi içinde oldukça çeşitlilik göstermektedir. Bunları genel olarak işlevlerine göre gruplandırmamız su yalıtımının önemini ve uygulanış biçimlerini daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. Su yalıtımı önlemleri; yapısal ve yüzeysel su yalıtımı uygulamaları olmak üzere iki kısma ayrılırlar. Yapısal su yalıtımı ve yüzeysel su yalıtımı uygulamalarında kendi aralarında da çeşitlilik gösteren farklı malzemeler kullanılmaktadır.

Yüzeysel Su Yalıtımı Uygulamaları

Suyun bulunduğu ortam ile yapı arasındaki yüzeylere, kesintisiz olarak su yalıtım malzemelerinin uygulanması ile yapılan tüm işlemler bu gruba girer. Yüzeysel su yalıtımı uygulamalarında kullanılan su yalıtım malzemeleri temel olarak; sürme tip su yalıtım malzemeleri, bitüm esaslı su yalıtım örtüleri ve plastik ve/veya kauçuk esaslı sentetik su yalıtım örtüleri olmak üzere 3 ana ürün grubunda ele alınabilir.

 • Sürme Tip Su Yalıtım Malzemeleri
  • Uygulama yerinde malzeme üreticilerinin tavsiyeleri doğrultusunda uygun karıştırıcılar ile karıştırılarak hazırlanan veya kullanıma hazır olan türlerinin özel incelticiler ile seyreltilerek veya doğrudan yüzeye mala, rulo, veya fırça yardımıyla sürülerek veya özel teçhizatlar yardımıyla püskürterek uygulanan malzemelerdir. Sıvı ve toz bileşenden oluşan sürme tip su yalıtım malzemeleri; toz bileşenin muhteviyatına göre sınıflandırılırlar.
 • Çimento esaslı su yalıtım malzemeleri
  • Kristalize olan çimento esaslı malzemeler
   • Betonun içindeki kimyasallar ile reaksiyona girerek kristal üretirler. Bu kristaller betonun yapısına nüfuz ederek betondaki kapiler (kılcal) boşlukları tıkayarak su yalıtımı sağlar. Kristalize olarak betona işlemenin yanı sıra yüzeyde esnek ve dayanıklı bir katman oluşturarak iki aşamalı koruma sağlarlar. Hem negatif (içten) hem de pozitif (dış) taraftan uygulanabilirler. Tek veya iki bileşenli tipleri mevcuttur.
  • Kristalize olmayan çimento esaslı malzemeler
   • Beton, şap ve benzeri yüzeylere kuvvetle yapışırlar, yüksek çatlak köprüleme (bağlama) özelliğine sahiptirler. Sadece pozitif taraftan uygulanırlar. Negatif taraftan kullanıma uygun değillerdir. Rijit, yarı elastik ve tam elastik tipleri vardır.
 • Bitüm esaslı su yalıtım malzemeleri
  • En az bir bileşeni BİTÜM içerir. Tek bileşenli ve iki bileşenli türleri vardır. Tek bileşenli olan ürünlerin kullanıma hazır türleri de bulunmaktadır. İki bileşenli tiplerinde ise ikinci bileşen priz hızlandırıcı ve sertleştirici olarak karışıma katılır. Bitüm esaslı sürme su yalıtım malzemeler sadece suyun geldiği pozitif taraftan su yalıtımı için mala veya fırça yardımıyla sürülerek veya özel teçhizatlar ile püskürtülerek kullanılırlar. Temel ve perde duvarlarının yalıtımı, Toprak ile temas halindeki alanların yalıtımı, Toprak altında kalan yapıların yalıtımı ve Bitüm esaslı örtüler için astar kat olarak yapılan uygulamalar başlıca kullanım alanlarını oluşturmaktadır. Bitüm esaslı su yalıtım malzemeleri kullanılmadan önce yüzeye astar uygulanması gereklidir.

SAKARYA SU YALITIMI / SU İZOLASYONU HİZMETİ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ.