ESKİŞEHİR SU İZOLASYONU

Eskişehir Su İzolasyonu'unda Etkin Çözümler

Eskişehir Su İzolasyonu'unda Etkin Çözümler. Uzun yıllar boyunca ayakta kalan yapılar iyi bir tasarımın yanı sıra eksiksiz bir uygulamanın ürünüdür. Yapının doğal dış etkenlerden korunması, çözülmesi gereken bir sistem olarak ele alınmalıdır.

Modern mimarlık anlayışının gereği olarak yapılarda çoğu zaman düşük eğimli çatılar tercih edilmektedir. Enerjinin verimli kullanılması, yapıya gelen suyun drenajı gibi konular günümüzde bu anlayışın yerleşmesine neden olmuştur. Yapılarda, çatıların olduğu kadar toprak ile temastaki bölümlerin de su ve nemden korunması gerekmektedir. Bu aşamada su yalıtımı büyük önem kazanmaktadır. Mükemmel su yalıtımı için doğru detaylandırma, nitelikli malzeme ve titiz uygulama gerekir. Su yalıtımının eksik veya hatalı olması halinde; çatılarda, döşeme ve yapı elemanlarının dayanımları azalır. Konfor koşulları sağlanamaz.Temellerde beton içindeki çelik donatı korozyona uğrayarak kesit kaybına uğrar, dayanımları azalır. Deprem bölgesinde yer alan ülkemizde taşıyıcı sistemin temeli korozyonu hızlandıracak etmenlerden uzak tutulmalıdır. Yer altındaki basınçlı veya kapiler suya maruz kalan mahallerde konfor koşulları sağlanamaz. Su yalıtımı uygulama şekli ile ikiye ayrılır: Sürekli Su Yalıtımı: Ek yapılarak uygulanır. (Su yalıtım örtüleri vb.) Kesintili Su Yalıtımı: Su geçirimsiz kaplamalar kullanılarak uygulanır. (Kiremit, shingle vb.)

SU YALITIMINDA KULLANILAN MALZEMELER

 • Polimer bitümlü su yalıtım örtüleri
 • Sentetik örtüler
 • Sürülerek uygulanan su yalıtım malzemeleri
 • Kristalize olarak geçirimsizlik sağlayan su yalıtım malzemeleri
 • Beton ve harç katkı malzemeleri

UYGULAMADA ETKİN VE İŞLEVSEL ÇÖZÜM; BİTÜMLÜ ÖRTÜLER

 • Sentetik örtülerin özel uygulama aparatları ve kalifiye işçi gerektirmesi,
 • Sürülerek uygulanan su yalıtım malzemelerinin dış etkilerden olumsuz etkilenmesi,
 • Kristalize olarak geçirimsizlik sağlayan su yalıtım malzemelerinin kullanım alanlarının özel ve sınırlı olması,
 • Beton katkı malzemelerinin sadece betonu su geçirimsiz yapmaya yardımcı olması nedeniyle; En etkin ve işlevsel çözümü bitümlü örtüler sunmaktadır. Su yalıtımı bir sistem olarak ele alınarak polimer bitümlü su yalıtım örtüleri ile birlikte;
 • Beton katkı malzemeleri ve yapı kimyasalları,
 • Sürülerek uygulanan su yalıtım malzemeleri,
 • Geotekstiller, mastik, derz dolgu fitili, su tutucu bant, süzgeç elemanları gibi tamamlayıcı ürünler kullanılmalıdır.
 • Drenaj yapılmalıdır